فایل word تاثيرآموزش درارتقاء بهره وري کارکنان جهادکشاورزي مطالعه موردي جهادکشاورزي استان مرکزي

اشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثيرآموزش درارتقاء بهره وري کارکنان جهادکشاورزي مطالعه موردي جهادکشاورزي استان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word تاثيرآموزش درارتقاء بهره وري کارکنان جهادکشاورزي مطالعه موردي جهادکشاورزي استان مرکزي : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12چکیده مقاله: یکی از کارکردهای مهم در مدیریت منابع انسانی، بهسازی و رشد و تعالی سرمایه انسانی در هر سازمان است درحقیقت آموزش ظریف ترین و در عین حال مهم تری

فایل word بررسي سيستم هاي فازي در حوزه تصميم گيري هاي مالي

مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي سيستم هاي فازي در حوزه تصميم گيري هاي مالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي سيستم هاي فازي در حوزه تصميم گيري هاي مالي : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16چکیده مقاله: ابهام و عدم صراحت در قضاوتهای انسانی در بسیاری از رشتههای علمی وجود دارد. حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونهای رفتار میکنند که گویا ابهامی وجود ندارد و یااینکه یک امر تصادفی است. تفکر فازی به دنبال ایراد وارد بر منطق ارسطویی مبنی بر فاصله بین منطق و واقعیت مطرح شد. منطق ارسطویی که اس

فایل word کاهش تلفات در شبکه توزيع شعاعي و صنعتي با تخصيص بهينه خازن

ليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کاهش تلفات در شبکه توزيع شعاعي و صنعتي با تخصيص بهينه خازن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word کاهش تلفات در شبکه توزيع شعاعي و صنعتي با تخصيص بهينه خازن : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9چکیده مقاله: اکثر تلفات توان و انرژی در شبکه توزیع شعاعی مربوط به توان راکتیو بوده که با اضافه کردن بانک خازن موازی میتوان بر این تلفات غلبه کرد و آنهارا کاهش داد.از مزایای اضافه کردن بانک خازن میتوان به بهبود کیفیت توان, پروفایلولتاژ , ضریب قدرت, کاهش تلفات و افزایش ظرفیت دردس