فایل word تحليل روايي، تحليل خلاف واقع و جامعهشناسي تاريخي

از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تحليل روايي، تحليل خلاف واقع و جامعهشناسي تاريخي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word تحليل روايي، تحليل خلاف واقع و جامعهشناسي تاريخي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: تحلیل روایی به عنوان شکل غالب تبیین های تار یخی امروزه موردعلاقه جامعهشناسی تاریخی در سطح جهان قرارگرفته است . بااینوجود در ایران کمتر دراینباره مقالهای نوشته شده است. یکی از دلایل چنین بیتوجهی، وجود ابهاماتی درباره این ژانر تاریخی است . تحلیل خلاف واقع نیز سرنوشتی بهتر از این ندارد. این مقاله سعیمیکند تا

فایل word مديريت بازاريابي صنعتي، ملاکي براي ادغام مديريت ساب اصلي ومديريت درآمد

تمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مديريت بازاريابي صنعتي، ملاکي براي ادغام مديريت ساب اصلي ومديريت درآمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word مديريت بازاريابي صنعتي، ملاکي براي ادغام مديريت ساب اصلي ومديريت درآمد : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12چکیده مقاله: بیش از سه دهه است که مدیریت حساب اصلی (KAM) و مدیریت درآمد (Rev M) به طور گسترده ای در صنایع خدماتی به کار گرفته شده است .اما تاثیرگذاری مدیریت درآمد (Rwu M) بر مدیریت حساب اصلی (KAM) هنوز ناشناخته باقی مانده است.این مقاله، این م

فایل word آناليز مودال خطي تيرهاي با ساختار L شکل و با سطح مقطع L

ن مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word آناليز مودال خطي تيرهاي با ساختار L شکل و با سطح مقطع L،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word آناليز مودال خطي تيرهاي با ساختار L شکل و با سطح مقطع L : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :36چکیده مقاله: در این مقاله یک آنالیز مودال خطی تئوری از تیرهای L شکل (با سطح مقطع L) اویلر - برنولی، با حل دو مجموعه از معادلات حرکت دیفرانسیلی جزئی انجام شده است. گروه اول با دو معادله مربوط به خمش داخل صفحه درحالیکه گروه دوم با چهار معادله مربوط به حرکت در خارج از صفحه به همراه خمش و پیچش میباشند. در این مور