فایل word سامانه هشدار فازي برخورد عابر پياده با خودرو مبتني بر تلفن همراه هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سامانه هشدار فازي برخورد عابر پياده با خودرو مبتني بر تلفن همراه هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

قریب به یک سوم تلفات انسانی در تصادفات مربوط به عابرین پیاده است ، از اینرو حفظ ایمنی عابرین یکی ازمسائل مهم حوزه حمل و نقل می باشد. بدین منظور عمدتا از سامانه های هشدار تصادف در خودرو استفاده میگردد. در این پژوهش با استفاده از محاسبه و ارسال موقعیت تلفن همراه هوشمند راننده و عابر پیاده، سرعت خودرو و عابر پیاده، جهت حرکت عابر پیاده و خودرو و شتاب خودرو، به سامانه فازی جدیدی، هشداردهی لازم ارائه میگردد. سامانه پیشنهادی شامل سه فاز است. در فاز فعالسازی، این سامانه با توجه به موقعیت و الگوی حرکتی خودرو و عابران اطراف خودرو نسبت به شناسایی و فعال کردن سامانه برای عابران مستقر در محدوده فعال سازی ،اقدام می نماید. در فاز دوم عابران شناسایی شده، مورد پایش لحظه ای قرار می گیرند تا پارامترهای موثر در برخورد استخراج گردد و در گام سوم با فازی سازی عوامل موثر و تحلیل ریسک تصادف، هشدار سطح قرمز (هشدار توقف) یا زرد (هشدار توجه) صادر می شود. نتایج ارزیابی نشان می دهد، فعالسازی سامانه دارای دقت 86 درصدبوده است و وضعیت های هشدار یا عدم هشدار در 95 درصد موارد به درستی تشخیص داده می شود . همچنین هشدار زرد و هشدار قرمز با دقت 62 درصد و 100 درصد به درستی و در زمان مناسب داده شده اند.

لینک کمکی