فایل word شبکههاي محتوا محور در کاربردهاي شبکههاي بين خودرويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبکههاي محتوا محور در کاربردهاي شبکههاي بين خودرويي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تاثیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه حمل و نقل و در نهایت تحقق سیستم های هوشمند حمل ونقل ITS همان تحول شگرف عصر حاضر است که در چند سال اخیر نقش شبکه های بین خودرویی VANET را به عنوان زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای سیستمهای حمل و نقل هوشمند پررنگ تر نموده است به طور عمده این محیط با ارائهی برنامههای کاربردی متنوع به مسافران و راننده و فراهم ساختن وسایل نقلیه و واحدهای کنار جادهای RSU با قابلیت ارتباط، همسو با اهداف سیستمهای حمل و نقل هوشمند عمل می کند گرچه تاکنون تلاشها برای نفوذ عمیق شبکه های بین خودرویی در بازار همواره با مسائلی روبه رو بوده اند که از ماهیت و ساختار این محیط نشات گرفته که از انواع آن میتوان به توپولوژی در حال تغییر سریع، اتصال کوتاه مدت و متناوب و شرایط سخت انتشار اشاره داشت. از این رو در این مقاله شبکههای محتوا محور به عنوا ن یک نم ونهارائه شده برای معماری آینده معرفی میگردد به طوری که در آن ارتباطات براساس محتوا با نام منحصر به فرد بهجای آدرس میزبان با قابلیت ذخیره داده درون شبکه برقرار میگردد. این نمونه پتانسیل بالایی در حل بسیاری از مشکلات مواجهه به وسیلهی پروتکلهای مبتنی برIP در شبکههای بیسیم دارد. بررسیهای انجام شده حاکی از این است که این مدل پیشنهادی مناسب محیطهای متحرک بیسیم و یا به عبارتی محیطهای مربوط به وسایل نقلیه با خصوصیات خاص این محیط و تحرک بسیار بالای گرهها میباشد. استراتژی ارسال در این گونه شبکهها از جمله مسائل مورد توجه محققین این حوزه می باشد و تلاشها همچنان جهت تناسب هرچه بیشتر اینگونه معماری با محیطهای بین خودرویی باقی است

لینک کمکی