فایل word شناسايي سياستهاي اقتصادي مطلوب به منظور جذب مشارکت مردمي براي احداث پارکينگهاي محلهاي در بافتهاي فرسوده شهر تهران (مطالعه موردي: منطقه 17 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي سياستهاي اقتصادي مطلوب به منظور جذب مشارکت مردمي براي احداث پارکينگهاي محلهاي در بافتهاي فرسوده شهر تهران (مطالعه موردي: منطقه 17 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تامین پارکینگهای واقع در مبداء سفر، به یکی از چالشهای مهم شهر تهران تبدیل شده که پیامدهای منفی ناشی از کمبود آن شامل اختصاص بخشی از سوارهروها به محل توقف خودروها، ایجاد خلل در امدادرسانی، مشکلاتاجتماعی و...، شهر را تا مقیاس محلی دچار مشکل ساخته است. علیرغم تاکید بر تامین این نوع از پارکینگها در طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران، اقدام موثری صورت نگرفته و بخش خصوصی نیز تمایلی برای سرمایهگذاریدر این حوزه ندارد. اگر یک سرمایهگذار، نتواند منافع مورد انتظار از سرمایهگذاری را بدست آورد، اقدام به ریسک در بخش نخواهد کردو سرمایه خود را معطوف سایر صور سرمایهگذاری خواهد نمود. لذا بایستی راهی برای جذاب کردن سرمایهگذاری در حوزه پارکینگهای محلی شناسایی نمود که میتواند در قالب یک بسته تشویقی به سرمایهگذار ارائه گردد.مطالعه جریان هزینهها و منافع طرحهای سرمایهگذاری، در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. با تعیین ارزش خالص فعلی 3، ملاک سودآوری پروژه و یا قضاوت برای سرمایه گذاری در طرح بدست آمده است. ده سناریو در اینپژوهش بررسی میشود که شیوه مشارکت انبساطی، شیوه موثر شناخته شد که عواید حاصل از آن، منافع جمعی را به همراه خواهد داشت.

لینک کمکی