فایل word شناسايي عوامل موثر بر ترغيت استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران (مطالعه موردي شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عوامل موثر بر ترغيت استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران (مطالعه موردي شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری، در چند دههی اخیر تصادفات به یکی از مهمترین عوامل مرگ و میرتبدیل شده است. در میان کاربران مختلف جاده موتورسواران و دوچرخهسواران از گروههای آسیب پذیرتر در اینحوادث به شمار میآیند به نحوی که خطر مرگ یک فرد موتورسوار در مقایسه با سرنشین اتومبیل 20 برابر بیشتر است. استفاده از کلاه ایمنی، با کاهش آسیب دیدگی به سر می تواند تلفات جانی حوادث موتورسواران را کاهشدهد. متاسفانه در کشور ما استفاده از کلاه ایمنی که امری ضروری است رایج نیست و با توجه به آمار موجود بیش از 90 درصد مصدومین و متوفیان حوادث موتورسواری در کشور از کلاه ایمنی استفاده نکردهاند. بنابراین لازم استراهکارهای مناسب در جهت تشویق به استفاده از آن با توجه به فرهنگ متفاوت افراد در شهرهای مختلف بررسی گردد. در این مطالعه با مصاحبه کتبی با 192 نفر از موتورسواران به شناسایی عوامل موثر بر استفاده از کلاه ایمنی پرداخته شد. دادههای بهدست آمده با نرم افزار 22SPSS نشان داد که طراحی مناسب کلاه ایمنی، الزام پلیس آموزش و آگاه سازی کاربران با توجه به پایین بودن میزان استفاده و میانگین سنی کم کاربران در ترغیب به استفاده از کلاه موثرتر هستند

لینک کمکی