فایل word شناسايي و اولويت بندي سياست هاي ساماندهي حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و اولويت بندي سياست هاي ساماندهي حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ایجاد هماهنگی بین ماهیت و ساختار اصلی بازار بزرگ تهران با نحوه عملکرد و فعالیت های تجاری کنونی در آن، از ضروری ترین اقدامات جهت بازگرداندن نظم و انضباط در عبور و مرور و حمل و نقل کالا در داخل بازار می باشد. درحال حاضر راسته های بازار با تراکم بالای فعالیت های تجاری بدون ضابطه مواجه بوده و حضور و تردد قابل توجه حاملین کالا در قالب انواع چرخ دستی ها در کنار حجم انبوه عابرین پیاده، عملاً سطح سرویس تردد در بازار را دربدترین خود وضعیت قرار داده است. در این تحقیق، ابتدا به منظور شناخت دقیق بازار و آگاهی از فرآیند حمل و نقل کالا، اقدام به برداشت میدانی انواعحاملین بار در داخل راسته ها و دروازه های بازار برای تعیین میزان تردد، نوع حاملین، جنس و وزن کالا گردید. همچنین با نظرسنجی از واحدهای تجاری بازار، نحوه حمل بار در داخل بازار مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعدبا شناسایی مشکلات و مسایل بازار، اقدام به ارایه سیاست ها، رویکردها و برنامه های مناسب جهت ساماندهی حمل و نقل کالا در داخل بازار گردید. همچنین به منظور اولویت بندی سیاست ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظرسنجی از صاحب نظران، متولیان حمل بار، اصناف و متخصصین حمل و نقل استفاده شده و در نهایت سیاست خروج تولیدی ها و انبارها از بازار با بالاترین اهمیت معرفی گردید.

لینک کمکی