فایل word ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد کيفيت مراکز آموزش عالي با کارت امتيازي متوازن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد کيفيت مراکز آموزش عالي با کارت امتيازي متوازن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نقش مهم آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص و نیز تأثیر آن در تولید علم، توسعه فناوری و خلق ثروت بر کسی پوشیده نیست و ارزیابی کیفیت عملکرد آموزش عالی می تواند به حفظ پویایی و نشاط این نهاد ارزشمند منتهی شود. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی با استفاده از نقشه استراتژیک و کارت امتیازی متوازن است. در این مدل با دسته بندی مجموعه شاخص های شناسایی شده و قرار دادن آنها در چهار منظر کارت امتیازی متوازن، شامل رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی، مشتری و مالی و نیز استفاده از روش دیمتل، نقشه استراتژیکی برای تدوین برنامه راهبردی در مراکز آموزش عالی ارائه گردیده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود تعداد و ترکیب اعضای هیأت علمی با کیفیت و تمام وقت، در برنامه ریزی و فرآیندهای کاری تأثیرگذار بوده و به دنبال آن کیفیت فارغ التحصیلان و توسعه دستاوردهای مختلف آنها را تحت تأثیر قرار می دهد که در نهایت این شرایط بر درآمدهای اختصاصی و نیز بودجه سالیانه مراکز آموزش عالی تأثیرگذار خواهد بود.

لینک کمکی