فایل word بازتعريف مفهوم کنترل راهبردي از منظر مکاتب مختلف مديريت راهبردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازتعريف مفهوم کنترل راهبردي از منظر مکاتب مختلف مديريت راهبردي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هنری مینزبرگ ده مکتب برای مدیریت راهبردی یا راهبرد معرفی کرده است. از نظرگاه این صاحب نظر برجسته ی مدیریت معنای راهبرد گسترده تر از آن است که تنها با یک نگاه تفسیر شود و یا با یک جمله تعریف شود. با همین استدلال کنترل راهبردی هم می تواند در درون هر یک از مکاتب مدیریت راهبردی معنای متفاوتی پیدا کند. به عبارت بهتر، کنترل راهبردی محقق شده می تواند ترکیبی از کنترل راهبردی موردنظر و کنترل راهبردی خودجوش باشد. این نوشتار در ابتدا به کنترل راهبردی و ابعاد آن می پردازد. سپس نگاهی کوتاه به مکاتب مدیریت راهبردی هنری مینزبرگ می اندازد. در ادامه، پیش -فرض ها و نکات کلیدی کنترل راهبردی را در چارچوب هر یک از مکاتب مورد مداقه قرار می دهد. در نهایت و پس از ترکیب مباحث، کنترل راهبردی در درون مکاتب مختلف راهبرد بازتعریف می شود.

لینک کمکی