فایل word بررسي و ارزيابي شاخص هاي کليدي عملکرد مترو و مقايسه آن با کلاس جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و ارزيابي شاخص هاي کليدي عملکرد مترو و مقايسه آن با کلاس جهاني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی کنونی استفاده از ابزار دقیق و مناسب در ارزیابی عملکرد، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد سازمان و افزایش بهروری آن خواهد داشت و میزان تحقق اهداف استراتژیک و استراتژی ها را محاسبه می کنند. شاخص های کلیدی عملکرد به دلیل سهولت در درک و قابلیت محاسبه و مقایسه آن، به عنوان یکی از بهترین ابزار برای پایش و ارزیابی عملکرد سازمان در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد در صنایع مختلف صورت گرفته است اما تحقیقی در خصوص شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد مترو براساس برنامه استراتژیک و کارت امتیازی متوازن صورت نگرفته است. به منظور شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد، کلیه شاخص ها در چهار منظر دسته بندی شده و شاخص های کلیدی عملکرد سایر مترو ها مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه انتظارات ذینفعان کلیدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان شاخص های کلیدی عملکرد مترو مشخص گردیده اند. در انتها با استفاده از منطق های هدف گذاری شاخص ها، شاخص های کلیدی عملکرد برای یک دوره سه ساله هدف گذاری شده است.

لینک کمکی