فایل word تدوين استراتژي سرمايه گذاري در محصولات ارگانيک کشاورزي با استفاده از مدلGE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين استراتژي سرمايه گذاري در محصولات ارگانيک کشاورزي با استفاده از مدلGE :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تمام کسب و کارها همواره باید در خصوص شناسایی زمینه های جذاب سرمایه گذاری و نیز راهکارهای حضور کارآمد درآن حوزه ها تلاش کنند. شرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین ویژگی های جمعیتی کشور مانند تمامی کشورهای دنیا به شدد در حال تغییر است، لذا همواره فهرست کسب و کارهای جذاب در کشور دستخوش تغییر می شود. زمینه کشاورزی و به ویژه صنعت تولید محصولات ارگانیک، امروزه به عنوان سرمایه گذاری های جذابی مطرح است که ورود سرمایه گذاران مختلف را به این بخش وسوسه می نماید. در این پژوهش با استفاده از مدل پذیرفته شده ماتریس جذابیت قابلیت اقدام به شناسایی عوام در موثر بر موفقیت این محصولات از منظر جذابیت بازار و قابلیت های داخلی نموده و بر اساس نمرات کسب شده برای چهار محصول چای، رب گوجه فرنگی، آبمیوه و ورمی کمپوست ارگانیک، در خصوص استراتژی های اتخاذی تصمیم گیری می نمائیم. جهت این امر ابتدا عوامل اصلی تشکیل دهنده ماتریس GE از طریق پرسشنامه در چهار شرکت مطرح در این حوزه شناسایی شدده، سپس از طریق پرسشنامه AHP عوامر جذابیت و قابلیت رقابتی عوامل در سطح یک بنگاه سنجیده می گردد تا در نهایت ماتریس مورد نظر جهت ارائه استراتژی ها، شکل بگیرد.

لینک کمکی