فایل word چارچوب مدلسازي اقدامات سه گانه (هوشمندي-يادگيري-نوآوري) بر اساس پالت استراتژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چارچوب مدلسازي اقدامات سه گانه (هوشمندي-يادگيري-نوآوري) بر اساس پالت استراتژي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه با باز شدن اقتصاد و فضای رقابتی، محیط کسب و کار تبدیل به محیطی ناپایدار و پیچیده شده است. بطوری که، رویکردهای مدیریت استراتژیک سنتی به اندازه کافی اثربخش نیستند. در این شرایط، صرف شناسایی عوامل خارجی نمی تواند راه گشا باشد، بلکه تحلیل تغییرپذیری و همچنین پیش بینی سناریوهای مختلف از الزامات مدیریت استراتژیک است. الگوی پالت استراتژی که توسط گروه مشاوران بوستون ارائه شده است، نحوه انتخاب رویکرد استراتژیک در پنج گونه از محیط را تشریح می کند. هدف این مقاله، تلفیق این الگو با الگوی سه گانه آی. ال. آی (هوشمندی-یادگیری-نوآوری)و ارائه چارچوبی برای اجرایی کردن استراتژی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چگونه اثربخشی اقدامات مربوط به هوشمندی، یادگیری و نوآوری در محیط های پنجگانه تغییر می کنند و سازمان ها چگونه می توانند بر این مبنا، اقدامات مناسب را انتخاب کنند. بر اساس نتایج تحقیق، سه محور دیگر شامل شبکه سازی، مهندسی ارزش و آمادگی تغییر به اقدامات سه گانه افزوده شد. نتایج نشان می دهد در رویکرد کلاسیک محور یادگیری، در رویکرد انطباق محورهای هوشمندی و آمادگی تغییر، در رویکرد الهامی، محور نوآوری، در رویکرد شکل دهی، محورهای هوشمندی و شبکه سازی، و در رویکرد بازآرایی، محورهای هوشمندی و مهندسی ارزش اهمیت اساسی دارند.

لینک کمکی