فایل word خلق ارزش استراتژيک برند براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خلق ارزش استراتژيک برند براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فراهم آوردن نقشه راهی برای ایجاد ارزش افزوده برند به منظور کسب مزیت پایدار رقابتی است تا مدیران را برای رسیدن به برندی قدرتمند در برابر رقبا در فضای کسب و کار رقابتی یاری نماید. در این پژوهش که به صورت توصیفی پیمایشی انجام شده است، به منظور بررسی ارزش برند از مدل ارزش ویژه برند کلر در چارچوب مدل چهار بعدی تفکر استراتژیک مزیت رقابتی استفاده شده و از 75 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا پرسش گردیده است. با بررسی همبستگی بین عوامل و نتایج کسب شده نقشه راه مشخصی برای ایجاد ارزش ویژه برند در ایران ارائه شده است. پژوهش وزن هر یک از عوامل موثر بر ارزش آفرینی برند را نشان داد و مشخص کرد که دو عامل عملکرد برند و قضاوت مشتریان از برند بیشترین تأثیر را در خلق ارزش افزوده از برند دارند و برجستگی برند و تصویر سازی از برند کمترین نقش را دارند. پژوهش با مشخص کردن حوزه های مورد غفلت واقع شده و حوزه های موثر برای ارزش آفرینی برای مدیران راهی برای ایجاد برند مزیت آفرین و کمک به خلق مزیت رقابتی پایدار در بازار کسب و کار ایران ارائه کرده است.

لینک کمکی