فایل word رويکرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در چرخه توليد کارخانه روي دندي زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در چرخه توليد کارخانه روي دندي زنجان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رشد تکنولوژی و صنعت و همچنین پیچیدگی فعالیتها در صنایع معدنی، طراحی یک سیستم هزینهیابی مناسب را که توانایی شناخت تأثیر فعالیتها بر هزینهها را داشته باشد امری اجتناب ناپذیر می کند. هزینهیابی بر مبنای فعالیت به عنوان یکی از روشهای هزینهیابی نوین، به صورت گستردهای در تمامی فعالیتهای تولیدی و خد ماتی به کار برده می شود. این روش از هزینهیابی قابلیت هایی نظیر، محاسبه صحیح هزینه تمام شده محصول، حذف فعالیتهای زائد ، شناخت محرکهای هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری برای واحد اقتصادی را ارائه می کند. در این مقاله از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده محصولات شرکت کالسمین که در کارخانه سر ب و روی دندی تولید می شود استفاده شده است. ابتدا مبحث هزینهیابی ، چهارچوب و شرایط آن ارائه و سپس مراحل تولیدی کارخانه به صورت مختصر بیان میشود. در انتها نیز اجرای این روش در این شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج ومشکلات به وجود آمده بررسی میشود.

لینک کمکی