فایل word سنتز نانو ذرات مگنتيت به روش هم رسوبي از باطلهي معدن گل گهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتز نانو ذرات مگنتيت به روش هم رسوبي از باطلهي معدن گل گهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه نانو ذرات مگنتیت به دلیل کاربردهای گوناگون مورد توجه خاص محققین قرار گرفته است. در این تحقیق از روش هم رسوبی به دلیل ساده و ارزان بودن برای سنتز نانو ذرات مگنتیت از باطلهی تر جداکننده مغناطیسی شدت پایین خط 200 کارخانه بازیابی هماتیت گل گهر استفاده شد. ابتدا آزمایشهایی به منظور تعیین مقادیر بهینه عوامل مؤثر بر لیچینگ نمونه جهت استحصال آهن انجام شد. مقادیر بهینهی عوامل غلظت اسید، دما، زمان، درصد جامد و d80 ذرات با طراحی آزمایش ها به ترتیب 12مولار، 55 درجه سانتیگراد، 5/1 ساعت، 10درصد و 45 میکرون به دست آمد. سپس با رسوب +3 گذاری Fe استخراج شده از مرحلهی لیچینگ به همراه خرده آهن به عنوان عامل احیا با رعایت نسبت مولی +3+2Fe 2=Fe 1در حضور سود سوزآور و گاز نیتروژن نانوذرات مگنتیت سنتز شدند.اندازه نانوذرات تولید شده با استفاده از آنالیز SEM و XRD به ترتیب40-30 و 6/7 نانومتر به دست آمد.

لینک کمکی