فایل word طراحي سيستم نگهداري چوبي براي جبهه کار پيشروي لايهA2 معدن زغالسنگ سنگ درگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم نگهداري چوبي براي جبهه کار پيشروي لايهA2 معدن زغالسنگ سنگ درگاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کنترل سقف کمر بالا در معدنکاری زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از روشهای رایج جهت کنترل سقف کمر بالا در جبههکارهای آمادهسازی معادن زغالسنگ استفاده از سیستم نگهداری چوبی است. جهت طراحی این سیستمنگهداری نیاز به شناخت اجزاء و تحلیل استاتیکی آن میباشد. بر این اساس در این مقاله ابتدا مشخصات لازم سیستم نگهداری چوبی جهت طراحی جبههکار آمادهسازی بیان میشود و سپس قطر مناسب چوب مورد نیاز برای جبههکار آماده سازی لایه A2 معدن زغالسنگ سنگ درگاه به عنوان مطالعه موردی محاسبه خواهد شد.

لینک کمکی