فایل word عمليات خوشه زدايي سلولي، مقدمه اي براي شبيه سازي زمين آماري: مطالعه موردي معدن ميدوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عمليات خوشه زدايي سلولي، مقدمه اي براي شبيه سازي زمين آماري: مطالعه موردي معدن ميدوک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیش از انجام عملیات شبیه سازی زمین آماری نیاز به یک سری پیش پردازش ها بر روی داده ها می باشد. یکی از کارهایی که در این راستا انجام می شود، انجام عملیات خوشه زدایی است.معمولا درمطالعات زمین شناسی،باتوجه به هدف موردمطالعه،نمونه های برداشته شده،به ندرت منظم برداشته میشوندواغلب آنهاباهدف تعیین ابعاد، جهت،وعیارماده ی معدنی برداشتمیشوند و به ندرت اتفاق می افتد که نمونه برداری با هدف تبیین ویژگی های آماری انجام شود. در منطقه ی موردمطالعه نیز به دلیل نامنظم بودن شبکه نمونه برداری، اقدام به انجام عملیات خوشه زدایی شد تا بتوان هیستوگرام واقعیتری از داده ها ترسیم کرد. در این راستا خوشه زدایی برای سلول های مکعبی با طول های متفاوت انجام شد و از آنجا که نمونه برداری های غیر منظم با هدف عیارهای بالاتر انجام شده بود، طول سلول 300 متری که میانگین حداقل) 34 / 0% ( راایجاد کرد به عنوان مبنا برای انجام عملیات خوشه زدایی قرار گرفت. با انجام این عملیات و اعمال وزن ها به داده ها، هیستوگرام داده ها رسم و مشاهده شد که میانگین جامعه از 52 / 0 %به 34 / 0% و میانه نیز از 39 / به 13 / 0 % کاهش پیدا می کند. هیستوگرام ثانویه ی بوجود آمده به هیستوگرام واقعی منطقه نزدیکی بیشتری دارد. این هیستوگرام ثانویه می تواند نمایانگر نوع پراکندگی داده ها در منطقه برای ورود به فرآیند شبیه سازی زمین آماری باشد

لینک کمکی