فایل word عيب يابي و استانداردسازي خوراکدهنده سنگشکنهاي مخروطي مجتمع مس سرچشمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عيب يابي و استانداردسازي خوراکدهنده سنگشکنهاي مخروطي مجتمع مس سرچشمه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بیشترین انرژی مصرفی در کارخانههای فرآوری مواد معدنی صرف خردایش سنگ معدن میشود. بنابراین استفاده ازحداکثر ظرفیت عملیاتی تجهیزات، نقش بسزایی در بهینهسازی مصرف انرژی دارد. معمولترین راه بیشینه کردن ظرفیت،حفظ توانکشی سنگشکن در بالاترین حد ممکن است که در بسیاری از مدارهای سنگشکنی به کار گرفته میشود. معمولاً توانکشی توسط خوراکدهنده با سرعت متغیر تنظیم میشود. با توجه به بازرسیهای انجام شده، مشخص شدانسداد انتهای خوراکدهندهها، تنظیم نبودن ارتفاع صفحه تنظیم خاک و تفاوت در سطح مقطع عرضی خورجینی، سبب کاهش ظرفیت خوراکدهی خوراکدهندهها شده است. با توجه به اینکه رفع انسداد انتهای خوراکدهندهها و اصلاح خورجینی آنها، تنها در زمان تعمیرات اساسی کارخانه قابل انجام بود، در نتیجه تنها راه ممکن برای افزایش بار ورودی بهسنگشکن، افزایش ارتفاع صفحه تنظیم خاک بود. بریدن صفحه تنظیم خاک و افزایش ارتفاع )به منظور رسیدن به عدد طراحی اولیه کارخانه( سبب افزایش 32 درصدی جریان کشی خوراک دهنده و افزایش 44 درصدی ظرفیت آنها شد. درنهایت با افزایش میزان خوراک ورودی سنگشکن و ایجاد وضعیت نیمهپر در محفظه آن که تاثیر زیادی بر کارآیی خردایش آن دارد، جریانکشی سنگشکن تا 66 % افزیش پیدا کرد

لینک کمکی