فایل word کاربرد الگوريتمهاي بهينه ساز، از شناسايي تا تخمين عيار ماده معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد الگوريتمهاي بهينه ساز، از شناسايي تا تخمين عيار ماده معدني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به دلیل نوع مسائل مربوط به علوم زمین و تنوع و پیچیدگی پارامترهای دخیل در آن، در سالیان اخیر استفاده روشهای هوشمند در علوم زمین، مورد توجه قرار گرفته است. الگوریتمهای بهینهساز که اغلب از طبیعت الهام گرفتهاند نیز به موازاترونق استفاده روشهای هوشمند در این حوزه، برای حل مسائل بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند. اغلب استفاده این الگوریتمها در بهینهسازی روشهای هوشمند مانند شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و روشهای عصبی فازی -بوده است. در بعضی مسائل بهینهسازی نیز این الگوریتمها به صورت مستقل بکار گرفته شدهاند که میتوان به مسائل معکوس در ژئوفیزیک ساختارهای زمینشناسی اشاره نمود. در این مقاله سعی بر این است که به مرور کلی بر الگوریتمهای بهینهساز و نوع کاربرد آن در شناسایی، تخمین ذخیره و عیار یک کانسار معدنی پرداخته شود

لینک کمکی