فایل word ليچينگ با محلول آبي کلريد آهن (III)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ليچينگ با محلول آبي کلريد آهن (III) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سنگ آهن حاوی سولفور بالا باعث مشکلات زیادی درتولید گندله فرایندهای ساخت فولاد و مسائل زیست محیطی ازقبیل انتشاردی اکسیدسولفور میشود ازاین رو قیمت کنسانتره سنگ آهن را تحت تاثیر قرار میدهد همچنین وجود سولفور درکنسانتره برکیفیت گندله تولیدی وفولاد اثرگذار است مطالعه حاضر درحذف سولفور ازکنسانتره سنگ آهن با استفاده ازروش لیچینگ شیمیایی انجام شده است کنسانتره سنگ آهن مگنتیت برای بررسی روش انتخاب شده و نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که بخش بزرگی ازکل محتوای سولفور ازکنسانتره سنگ آهن به روش لیچینگ شیمیای حذف میشود اثرپارامترهای مختلف ازجمله دما سرعت همزدن اندازه ذرات و استفاده ازحلالهای الی درحذف سولفورتوسط یک سری ازشرایط تجربی مورد بررسی قرارگرفت علاوه برحذف سولفور یکی ازمزیت های عمده این روش تبدیل پیریت معدنی به محصولات جانبی مفیدی مانند سولفور عنصری است

لینک کمکی