فایل word تاثير بهره AVR بر برنامه ريزي و مديريت رزونانس زير سنکرون در سيستم هاي توان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير بهره AVR بر برنامه ريزي و مديريت رزونانس زير سنکرون در سيستم هاي توان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر بهره رگولاتور ولتاژ اتوماتیک AVR بر تقسیمات رزونانس زیر سنکرون SSR در سیستم های توان مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر تقسیم توان، فاکتور جبران سازی است. تقسیماتHopf که در آن یک جفت مقدار ویژه مزدوج مختلط مدل خطی شده حول نقطه کار، بخش سمت چپ به سمت است را در صفحه مختلط طی می کند، در تمام بهره های AVRآشکارسازی شده است. اثبات شده است که نقطه تقسیم Hopf یعنی نواحی با نقطه کار پایدار، تحت تاثیر مقدار بهره AVR قرار می گیرد. تغییرات مکانی نقطه تقسیم Hopf به صورت تابعی از بهره AVR برای دو تا از شرایط کاری به دست آمده اند . نتایج شبیه سازی حوزه زمان بر مبنای مدل ریاضی دینامیک غیر خطی در ضرایب جبران سازی مختلف و مقادیر مختلف بهره AVRبا با مقادیر حاصل از آنالیز تقسیم شدن توافق دارد.

لینک کمکی