فایل word تاثير فن آوري اطلاعات بر بازاريابي تجاري به تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فن آوري اطلاعات بر بازاريابي تجاري به تجاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

فن آوری اطلاعات هدفی رو به جلو برای بررسی ها و گزارشات بسیار زیاد در طول دهه گذشته بوده است. از اینرو فقدان شواهد تجربی منظم با توجه به فعالیت های بازاریابی است که تحت تاثیر استفاده از اینترنت قرار گرفته و نتایج عملکردی که از آنها به دست آمده است. در این مقاله ما سند سازی نقش اینترنت را در بازاریابی تجاری به تجاری انجام داده و فعالیت های بازاری را مشخص می کنیم که تحت تاثیر میزان استفاده از اینترنت هستند. با استفاده از نمونه ای شامل 130 بازار صنعتی تاثیر مثبت استفاده از اینترنت بر فعالیت های مدیریت فروش، فعالیت های مدیریت تولید با توجه به بازار و عملکرد فروش و بازده است. نتایج این تحقیق همچنین بر نقش اصلی تقویت فروش در اجرای موفقیت آمیز استراتژی های بازاریابی اینترنتی در سازمان ها کمک می کند.

لینک کمکی