فایل word تاثيرات نمک طعام و اثرات زدودن آن از روي الياف، دستبافته هاي پشمي دوره هخامنشي ، از يافته هاي معدن نمک چهرآباد زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات نمک طعام و اثرات زدودن آن از روي الياف، دستبافته هاي پشمي دوره هخامنشي ، از يافته هاي معدن نمک چهرآباد زنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 34

چکیده مقاله:

بعد از کشف اتفاقی مرد نمکی و تبدیل شدن معدن نمک چهرآباد زنجان از یک معدن قابل بهره برداری به سایت باستان شناسی و کشف اشیاء با ارزش اورگانیک و غیر اورگانیک از معدنکاران که طی حادثه ریزش معدن دچار مرگ شده اند، این مکان تبدیل به کپسول با ارزش زمان شده است. دستبافته های مکشوفه با توجه به قدمت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که با همکاری دو تیم باستان شناسی ایرانی و آلمانی (از موزه و دانشگاه بوخوم) کشف شده اند. از آنجا که این دست بافته ها آغشته به مواد کانی و سایر مواد زائد بودند به جهت پاکسازی آن از روش شستشو با آب استفاده شده است.در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا شستشو اشیاء بخصوص دستبافته های معدن نیاز بوده است ؟ آیا این شستشو عاملی در جلوگیری از تخریب الیاف و دستبافته ها شده است؟ واگر نیازی به شستشو نبوده آیا بهتر نیست که اشیاء در فضای شبیه سازی شده بستر نمکی خود نگهداری شوند؟ در این تحقیق به ترتیب: الف) معرفی اشیاء مکشوفه از معدن نمک چهرآباد، ب) تاریخچه بافت در دوره هخامنشی، ج) شناسایی و معرفی الیاف پشم و غیره، د) بررسی های چشمی (ماکروسکوپی) دستبافته ها، ح) بررسی تصاویر میکروسکوپ نوری دستبافته ها، و)بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEMدستبافته ها)، آنالیز EDXدستبافته ها، مورد پژوهش قرار خواهد گرفت و در انتها نیز پیشنهاد روشهای حفاظتی و مرمتی مناسب جهت نگهداری از آن دستبافته ها ارائه خواهد شد.

لینک کمکی