فایل word تحليل اکسرژي سيکل تبريد جذبي تک اثره ي خورشيدي برپايه نانوسيالات آلومينيوم اکسيد، تيتانيوم اکسيد، مس اکسيد و سيلسيوم اکسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اکسرژي سيکل تبريد جذبي تک اثره ي خورشيدي برپايه نانوسيالات آلومينيوم اکسيد، تيتانيوم اکسيد، مس اکسيد و سيلسيوم اکسيد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

سیکل تبرید جذبی برای ایجاد بار سرمایی مورد استفاده قرار می گیرد. برخلاف سیکل های تراکمی که به انرژی زیادی نیاز دارند؛ سیکل های جذبی انرژی خود را از منابعی نظیر خورشید و یا انرژی گرمایی دودی که از دودکش یک کارخانه به اتمسفر تخلیه می شود تامین می کنند. برای بررسی میزان بازگشت ناپذیری ها در سیکل تبرید جذبی باید تحلیل اکسرژی روی سیکل انجام شود. هر چقدر که میزان بازگشت ناپذیری ها در سیکل تبرید جذبی کمتر باشد؛ انرژی از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و عملکرد سیکل از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک بهتر است. در این مقاله نانو سیالات مختلف با درصدهای حجمی متفاوت به کلکتور خورشیدی افزوده می شود تا تاثیر افزودن این ذرات نانو در تحلیل اکسرژی سیکل تبرید جذبی مورد مطالعه قرار گیرد.

لینک کمکی