فایل word تحليل پايداري شيب سد خاکي مشمپا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل پايداري شيب سد خاکي مشمپا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از نکات مهم طراحی سدها تحلیل پایداری است که روش های مختلفی برای بررسی پایداری سدهای خاکی وجود دارد از میان آنها روش های تعادل حدی به لحاظ سادگی و صرف زمان و هزینه کمتر یشترین کاربرد را پیدا کرده است. در این تحقیق با مدلسازی عددی به روش اجزا محدود و نرم افزار Geoslope سعی شده است به تحلیل پایداری سدهای خاکی پرداخته شود تا کاستی های موجود در ر روش های تعادل حدی را برطرف سازد. سد مورد مطالعه سد مشمپا است که سد مخزنی سنگ ریزه ای با هسته ناتراوای مرکیی می باشد. نتایج تحلیل های صورت گرفته بانرم افزار Geoslope نشان می دهد که سد های خاکی با هسته رسی از نقطه نظر تنش ها و نیروهای ناشی از تراوش در چند حالت بارگذاری رفتاری مناسب داشته و از نظر استاتیکی پایدار می باشند و اجرای آنها از نظر اقتصادی نسبت به انواع دیگر سدها مقرون به صرفه تر می باشد.

لینک کمکی