فایل word تشخيص و افزايش تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم ترکيبي بوت استرپينگ، انتشار درجه ، ژنتيک و رويکرد تشخيص خطاي متمرکز سخت بر مبناي چهارچوب نايو بيز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص و افزايش تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم ترکيبي بوت استرپينگ، انتشار درجه ، ژنتيک و رويکرد تشخيص خطاي متمرکز سخت بر مبناي چهارچوب نايو بيز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین کاربردها در شبکه های حسگر, ارسال صحیح داده ها به مقصد است تا بر اساس اطلاعات رسیده عملیاتی انجام شود یاتصمیم مناسبی اتخاذ شود. پیدا کردن مکان مناسب برای گره ها که بیشترین پوشش بر روی ناحیه ی حس و بیشترین ارتباط بین حسگرها را داشته باشد عامل مهمی برای ارسال صحیح ذاذه ها است .برای ارسال صحیح و مطمئن داده ها باید لینک های ایجاد شده بین حسگرها را تا پایان عمر شبکه حفظ کرد . تشخیص و تحمل خطا ویژگی ای است که یک سیستم را قادر می سازد که در صورت وقوع خطا در برخی از اجزای آن همچنان بصورت درست بکار خود ادامه دهد. در این مقاله یک الگوریتم تشخیص و ترمیم کارآمد برای ترمیم شبکه های حسگر بی سیم از طریق جایگرین سازی تنها تعداد کمی از گره های حسگر به همراه مسیرهای جایگزین که غالبا مورد استفاده هستند پیشنهاد شده است. این الگوریتم ترکیبی از الگوریتم بوت استرپینگ، الگوریتم انتشار درجه و الگوریتم ژنتیک است.همچنین یک رویکرد تشخیص خطای متمرکز سخت افزاری تازه برای یک شبکه حسگر بی سیم ساختارمند بر مبنای چهارجوب نایو بیز پیشنهاد شده است. زیرا در بیشتر شبکه های حسگر بی سیم منبع نیرو محدودیت اصلی شبکه است چرا که بیشتر برنامه های کاربردی در موقعیت سخت هستند و حسگرها تنها به باتری مجهز هستند .

لینک کمکی