فایل word مدل سازي عددي دماي شعاعي محفظه احتراق ميکروجت با شعله غير پيش آميخته و مغشوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي عددي دماي شعاعي محفظه احتراق ميکروجت با شعله غير پيش آميخته و مغشوش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

شعله های غیر پیش مخلوط توربولانت در بسیاری از سیستمهای صنعتی به دو دلیل استفاده می شود، اول به این دلیل که مشعلهای غیر پیش مخلوط در مقایسه با مشعلهای پیش مخلوط طراحی ساده تری دارند و ساخت آنها راحت تراست. همچنین شعله های غیر پیش مخلوط عملکرد امن تری نسبت به نمایش دادن سرعتهای انتشار دارند و نمی تواند احتراق خود به خودی یا پدیده بازگشت شعله را در مکان های نامطلوب داشته باشند. بنابراین مدل کردن شعله غیرپیش مخلوط توربولانت در کاربردهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. روی هم رفته نرخ واکنش اغلب با نفوذ مولکولی در جبهه شعله محدود شده است. از این رو در بسیاری از مدلها واکنش شیمیایی سریع یا بی نهایت سریع، در مقایسه با فرآیند انتقال فرض می شود .

لینک کمکی