فایل word حل مشکلات ناشي از تغيير اقليم با توجه به مفهوم آب مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل مشکلات ناشي از تغيير اقليم با توجه به مفهوم آب مجازي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم مانند سایر پدیده های طبیعی دارای پیچیدگیهای بسیاری است. در شرایط تغییر اقلیم نیاز آبی گیاهان تغییرکرده و سبب بروز چالشهایی در مدیریت آب، به ویژه در بخش کشاورزی شده است. بنابراین و با توجه به مبحث آبمجازی، آب مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف زراعی دستخوش تغییرات شده است. راههای بسیاری برای مدیریت اثرات سو ناشی از تغییر اقلیم، در شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. استفاده از تجارت آب مجازی از جمله این راههاست که با مدنظر قرار دادن میزان آب مورد استفاده در تولید هر محصول (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی)، امکان ارتقا سطحزندگی خصوصا در کشور ایران را فراهم می کند. در این مقاله ابتدا، به تبیین مفاهیم اولیه آب مجازی و تغییر اقلیم پرداخته می شود. سپس به با توجه به مبحث آب مجازی راهکارهایی برای برون رفت چالشهای ناشی از تغییر اقلیم پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی