فایل word دو قرن بازسازي حلقه درختي دما در قسمت غربي رشته کوههاي البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دو قرن بازسازي حلقه درختي دما در قسمت غربي رشته کوههاي البرز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در زمینه بازسازی حلقه درختی دما در اکوسیستم خزری تاکنون تحقیقات اندکی انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از گاهشناسی درختان راش ارتفاعات اسالم گیلان به بازسازی دما پرداخته است. با توجه به تاثیرگذاری مثبت و معنادار دمای بیشینه اوایل دوره رشد بر درختان، متوسط دمای بیشینهمارس آوریل ایستگاه هواشناسی بندرانزلی بازسازی شد. نتایج بازسازی دمای دو قرن گذشته نشان داد که در دهه سوم قرن نوزدهم و دهه اول قرن -بیستم دو دوره بسیارگرم و دهه پنجم قرن نوزدهم یک دوره سرد بوقوع پیوسته است. براساس نتایج این تحقیق اکوسیستمهای خزری در نیم قرن اخیردوران نسبتا خنک و معتدل دمایی را سپری میکنند که اینگونه بنظر میرسد که در دهههای آتی با ورود منطقه به دورههای گرم اقلیمی و از طرفی تاثیر فزاینده فعالیتهای بشری در گرمایش جهانی ممکن است شاهد وقوع دماهای بی سابقهای در منطقه باشیم.

لینک کمکی