فایل word راهبرد انتقال دام به عنوان پاسخي به خشکسالي و تاثيرات آن بر پايداري اکوسيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهبرد انتقال دام به عنوان پاسخي به خشکسالي و تاثيرات آن بر پايداري اکوسيستم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خشکسالی مخاطره طبیعی است که چالش جدی به اکوسیستم و جوامع انسانی تحمیل کرده و در طول تاریخ بشر از آن رنج برده است. همواره خشکسالی خساراتی برای صنعت دام خواهد داشت. این خسارات شامل مشکل تأمین آب برای دام، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر روی دام، مسائلاجتماعی و اقتصادی برای دامدار و مسائل اکولوژیکی خواهد بود. با وجود انواع نظام های تولید دامی با توجه به میزان وابستگی به منابع طبیعی و محیط،خشکسالی تاثیرات متفاوتی بر جای خواهد گذاشت. اقدامات برای مقابله با خشکسالی در زمینه دام در شرایط مختلف متفاوت است. تامین علوفه، مدیریت و تعدیل دام، فروش دام، انتقال دام از جمله اقدامات در این زمینه هستند. مقاله حاضر با استناد از منابع کتابخانه ای، سایتهای علمی معتبر و استفاده از مقالات علمی و پایان نامه ها گردآوری شده است. هدف از این تحقیق بررسی راهبرد انتقال دام به عنوان پاسخی به خشکسالی و تاثیر آن برپایداری اکوسیستم است. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط قوی بین دامداری و کشاورزی وجود دارد به نحوی که بخش دامداری به عنوان پشتیبان بخش کشاورزی در عملیات مزرعه، افزایش حاصلخیزی خاک (کود) و جابجایی (حمل و نقل) کمک می کند.در این نوشتار ضمن تحلیل اثرات خشکسالی بر روی نظام های تولید دامی و دام راهکارهای مقابله با خشکسالی و تاثیرات آن بر پایداری اکوسیستم ارائه شده است

لینک کمکی