فایل word مطالعه اثر پديده مادن جولين بر بارش مناطق مختلف کشور و سازوکار آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثر پديده مادن جولين بر بارش مناطق مختلف کشور و سازوکار آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه رابطه بین بارش روزانه چند ایستگاه هواشناسی کشور با پدیده مدن جولین یا – MJO مورد ارزیابی قرار گرفته است. بارش روزانه 42ایستگاه همدیدی کشور برای 5 ماه بارشی نوامبر تا مارس در سال های 1980 تا 2010 میلادی به همراه برخی کمیت های هواشناختی مهم مورد بررسیقرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در فازهای 1 ، 2 و 8 پدیده MJO مقدار بارش در برخی مناطق افزایش و در فازهای 4 ، 5 و 6 کاهشمی یابد. مقدار تغییر بارش به منطقه آن بستگی داشته و تا 40 درصد بارش میانگین متغیر است. بیشتر آثار این پدیده بر بارش نیمه جنوبی کشور مشاهدهشد و برای سواحل شمالی کشور رابطه منظمی مشاهده نگردید. مطالعات همدیدی نیز نشان داد که تغییر مکان هسته جریان جتی جنب حاره و تغییر شکل آن در منطقه جنوب غرب آسیا یکی از دلایل بی هنجاری های مشاهده شده در مقدار بارش است

لینک کمکی