فایل word مطالعه تأثير نوسان هاي شمالگان بر تغييرات دمايي در آغاز و پايان يخبندان مطالعه موردي: يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تأثير نوسان هاي شمالگان بر تغييرات دمايي در آغاز و پايان يخبندان مطالعه موردي: يزد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

کاهش دمای کمینه به دمای صفر درجه یا کمتر باعث یخبندان می شود. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین نمایه نوسان های شمالگان با تغییرات دمای کمینه در دوره های نوامبر- دسامبر( آغاز یخبندان) و فوریه- مارس( پایان یخبندان) می باشد. به1965 میلادی و آزمون - همین جهت از داده های روزانه نمایه مذکور و دمای کمینه ایستگاه همدیدی یزد در دوره آماری 2010 همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که بین نمایه نوسان شمالگان تأخیردار و دمای کمینه در دوره های زمانی مشخص شده رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. به این ترتیب که با مثبت شدن نمایه نوسان شمالگان، دو تا سه ماه قبل از آغاز و پایان دوره یخبندان، احتمال رخداد این پدیده افزایش می یابد.

لینک کمکی