فایل word مطالعه کلي اثرات تنش هايي اقليمي ناشي از تغييرات آب و هوايي بر محصولات مهم زراعي استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه کلي اثرات تنش هايي اقليمي ناشي از تغييرات آب و هوايي بر محصولات مهم زراعي استان قم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تغییرات اقلیمی یا آب و هوایی به نوسانات درون محیط زمین، فرایندهای طبیعی موجود در اطراف آن از جمله تنش هایی دمایی ، و تأثیر فعالیت بشر بر آن برمیگردد.بطور کلی تنش هایی اقلیمی بالاخص تنش های دمایی ناشی ازتغییرات آب و هوایی طی سالهای گذشته زیانهای بسیار گسترده ای در سطح استان قم بجا گذاشته است. گرمای زودرس و یا به تاخیر افتادن دوره سرما پس از گذشت یک دوره گرمای نابهنگام باعث میلیارد ها ریال به محصولات زراعی ( گندمو جو) وباغی(درختان بادام ،گردو، فندوق) آسیب واردگردد، دراین مطالعه مشخص شده است مهمترین عنصر هواشناسیموثر در مقدار تولید و یا عملکرد ، بارش و پراکندگی آن می باشد . بعد از بارش سایر عوامل بترتیب شامل دمای روزانه ، رطوبت نسبی ، سرعت باد و تعداد روزهای یخبندان می باشد. همچنین در این مطالعه مشخص گردید بیشترینهمبستگی بین دمای بحرانی و عملکرد بترتیب مربوط به جو ، پنبه و گندم ( 62 درصد ، 41 درصد و 38 درصد ) می باشددر شرایط مساوی از نظر بارندگی و پراکندگی آن افت عملکرد جو در حدود20-25درصد پنبه 15-20 درصد و گندم نیز 15-20 درصد می باشد . در این پژوهش نیز شرایط بحرانی محصولات گیاهی استان بشکل زیر استتناج گردید میانگین دمای هوا بالای 30 درجه سلسیوس رطوبت نسبی هوا کمتر از 30 درصد سرعت باد بیش از 10 کیلومتر در ساعت

لینک کمکی