فایل word ارتباط اعتياد به اينترنت و افسردگي : يک مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط اعتياد به اينترنت و افسردگي : يک مطالعه مروري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به نقش مهم اینترنت و جاذبه آن در زندگی امروزی، بسیاری از افراد اینترنت را جایگزین تعامل با دیگران بود و این هم نشینی به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از آن ها گرفته و منجر به انزوا و افسردگی افراد می شود. استفاده نادرست از اینترنت تأثیرات نامطلوبی بر ابعاد روانی انسان دارد. لذا مطالعه حاضر، پژوهشی بلوری است که با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت و افسردگی در نوجوانان و جوانان ایران انجام شد. نتایج مطالعات نشان دهنده این بود که بین میزان ساعات استفاده از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد و اعتیاد به اینترنت پیش بینی کننده علائم روان شناختی نصیر استرس، اضطراب و افسردگی خواهد بود. در مقایسه اعتیاد به اینترنت بدجنس، خطر اعتیاد به اینترنت در پسران بالاتر از دختران بود. همچنین بین میزان استفاده و وابستگی به اینترنت توف با متغیرهای سن، وضعیت اقتصادی و مقطع تحصیلی رابطه مثبت گزارشات به اگرچه امروز اینترنت می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی افراد، مهارت های شناختی و یادگیری آنان داشته باشد اما اثرات نامطلوب آن می تواند وابستگی بیمارگونه، مختل شدن روابط خانوادگی و اجتماعی، مسئولیت گریزی و درون گرایی به همراه داشته باشد. در نتیجه با توجه به نتایج مطالعات پیشین، آگاه نمودن افراد، آموزش و فرهنگ سازی مناسب در راستای پیشگیری از بروز این مشکل خصوصاً در نوجوانان و جوانان ضرورت دارد.

لینک کمکی