فایل word ارتباطات مجازي ويرانگر کانون خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباطات مجازي ويرانگر کانون خانواده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ارتباطات مجازی، انسان را به خدمت خود گرفته و منجر به بردگی او شده است. در ارتباطات مجازی افراد با هویت متفاوت از دنیای واقعی به زندگی دوم خود در دنیای مجازی می پردازند. ارتباطات شکل گرفته و رفته رفته باعث غرق شدن فرد در دنیای مجازی می گردد. دنیایی که گاهی در تضاد و غیره هم راستا با واقعیت است. افراد به جای جستجوی راه حل برای مشکلات در دنیای واقعی، راهی دنیای بی کران و افسار گسیخته می گردد. جهان واقعی با ویژگی هایی مانند داشتن جغرافیا، نظام سیاسی، محدود بودن، طبیعی بودن وسایل خصلت های خود از جهان مجازی متمایز می شود و در مقابل، جهان مجازی نیز با خصیصه های مثل نداشتن مکان خاص، فرا زمان بودند، تکثر داشتن، قابلیت دسترسی هم زمان و همگانی به طور نسبی از جهان واقعی جدا می شود بنابراین فضای مجازی را می توان مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست لذا باید برای کاهش اثرات مخرب ارتباطات مجازی به کانون گرم خانواده ها به تقویت ارتباطات حقیقی در خانواده ها بها داده شود.

لینک کمکی