فایل word بررسي رابطه هوش تجسمي-گاردنر-و يادگيري درس فيزيک دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش تجسمي-گاردنر-و يادگيري درس فيزيک دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی و تأثیر هوش تجسمی - یکی از تقسیم بندی انواع هوش های چندگانه که توسط گاردنر در دانشگاه هاروارد صورت گرفته است - و یادگیری درس فیزیک دانش آموزان می باشد. نمونه پژوهش حاضر از بین دانش آموزان مدرسه پرفسور حسابی انتخاب شده است. گروه اول شامل 34 دانش آموزانی که با استفاده از آگاهی به میزان هوش تجسمی آن ها مطلب ارتباط داده شده و آن را یاد گرفته اند و گروه دوم 34 دانش آموزانی هستند که بدون توجه به میزان هوش تجسمی آنان درس را آورده اند. این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری ( 0/5<p) بین پیشرفت تحصیلی و همچنین تفاوت بین هوش های چندگانه آن ها بالاخص هوش تجسمی مشاهده می شود. نتایج به نفع گروهی بود قبل از انتخاب شیوه آموزش به کمک تست های مربوطه میزان هوش تجسمی نشان تعیین شده بود. علاوه بر این تفاوت معناداری 0/5<a بین روش استفاده از آزمایشگاه و تفهیم قوانین نیوتن و یادگیری وجود دارد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشد.

لینک کمکی