فایل word بررسي شاخص هاي حل مسئله اجتماعي در بين دانشجويان رشته پرستاري دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شاخص هاي حل مسئله اجتماعي در بين دانشجويان رشته پرستاري دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1394 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

حل مسئله استوایی به عنوان یک مهارت نقش بسزایی در زندگی هر فرد دارد که هدف از این مطالعه بررسی شاخص های حل مسئله اجتماعی در بین دانشجویان رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی ایران شهر می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با حجم نمونه 97 نفر از دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر و پرسش نامه استاندارد حل مسئله اجتماعی انجام شد که داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss مامان سینتیک مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نشان داد که در آیتم های حل مسئله اجتماعی مقیاس حل مسئله منطقی و مقیاس سبک اعتنایی از میانگین بالاتر و مقیاس جهت گیری مثبت مسئله از میانگین پایین تری نسبت به شاخص های دیگر برخوردار بود. با توجه به نتایج این تحقیق که دانشجویان در جهت گیری مثبت مسئله نسبتاً دچار مشکل بیشتری می باشند که در این رابطه می طلبد برنامه های آموزشی مهارت ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی