فایل word بررسي شيوع علائم سندرم محروميت از مواد مخدر در نوزادان و مقايسه شدت علائم بر حسب شغل مادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع علائم سندرم محروميت از مواد مخدر در نوزادان و مقايسه شدت علائم بر حسب شغل مادر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مصرف مواد توسط زنان باردار یکی از مشکلات مهم برای مادر و نوزادان می باشد. این تحقیق جهت بررسی شیوع علائم سندرم محرومیت از مواد مخدر در نوزادان و مقایسه شدت علائم با برخی از عوامل دمو گرافیک در نوزادان شهر زاهدان انجام گردید. جامه پژوهشی دربرگیرنده کلیه نوزادان شهر زاهدان در سال 92 می باشد که در زایش کاهای زاهدان متولد شده اند. 250 نوزاد از طریق نمونه گیری در دست است که شامل نوزادانی است که از اردیبهشت سال 92 تا پایان مردادماه سال 92 در بخش های زنان و نوزادان و NICU و بیمارستان امام علی (ع) و بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان بستری شدن انتخاب شدند. مقیاس فینگان و پرسش نامه اطلاعات دمو ترافیک ابزارهای جمع آوری اطلاعات بودن. جهت انجام تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. 148 در صد نوزادان علائم سندرم محرومیت را نشان دادند که بیشترین علاقه به ترتیب عبارت بودند از: اختلالات دستگاه عصبی مرکزی، اختلالات گوارشی و روده ای و اختلالات متابولیک و ازوموتور و تنفسی. بین شغل مادر و این علائم رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به شیوع نسبتاً بالای سندرم محرومیت از مواد در نوزادان لازمست همکاری بیشتر درمانی در مقابله با شرایط احتمالی انجام گردد.

لینک کمکی