فایل word ارتباط بين اجتماعي شدن و استحکام ذهني با اکتساب مهارت حرکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين اجتماعي شدن و استحکام ذهني با اکتساب مهارت حرکتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

به نظر می رسد اکتساب مهارت های حرکتی علاوه برشیوه های مختلف تمرینی، با عوامل متعددی ازقبیل مسائل روانشناختی و ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباط باشد.[1] در این میان اجتماعی شدن به عنوان یک متغیر شخصیتی و استحکام ذهنی به عنوان یک متغیر روانشناختی همواره از عوامل مهم و اثرگذار برعملکرد ورزشی بوده است، با این وجود نقش این متغیرها در اکتساب مهارتهای حرکتی در پرده از ابهام قرار دارد.اجتماعی شدن مجموعه ی متوازنی ازمهارت های اجتماعی و رفتارهای انطباقی فراگرفته شده است که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنش های مثبتی بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد، اجتناب ورزد

لینک کمکی