فایل word تاثير يک جلسه تمرين مقاومتي اکسنتريک برفاکتور هاي انعقادي ورزشکاران مردپرورش اندام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک جلسه تمرين مقاومتي اکسنتريک برفاکتور هاي انعقادي ورزشکاران مردپرورش اندام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی اکسنتریک برفاکتور های انعقادی ورزشکاران پرورش اندام مردبود. 28داوطلب مرد بدنساز به صورت تصادفی به دو گروه تجربی وکنترل تقسیم شدند.آزمودنی های گروه تجربی تمریناکسنتریک بازگشت کنترل شده(اکستنشن)ازحرکت فلکشن آرنج که در بر دارنده یک انقباض برونگرا است اجراکردند.خون گیری 15دقیقه قبل و بلافاصله بعد تمرین انجام شد.یافته ها نشان داد،زمان پروترومبین و ترومبوپلاستینبلافاصله بعد از تمرین تغییر معناداری پیدا نکرد.اما تعداد پلاکت ها بلافاصله بعد از تمرین اکسنتریک نسبت به گروهکنترل افزایش معناداری داشت

لینک کمکی