فایل word تاثير يک وهله خستگي موضعي اندام تحتاني تا حد واماندگي بر پارامترهاي فضايي پرتاب از بالاي سر توپ هندبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک وهله خستگي موضعي اندام تحتاني تا حد واماندگي بر پارامترهاي فضايي پرتاب از بالاي سر توپ هندبال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

فاشیا یک بافت نرم از نوع بافت همبند است که در قسمت های مختلفی از بدن انسان همانند عضلات و اعصاب محیطی نفوذ می کند و همچنین در پوشش، ارتباط و یا محافظت از بافت های بدن از جمله عضلات اسکلتی نقش دارد. یکی از این فاشیا که باعث اتصال عضلات اندام های فوقانی و تحتانی بدن به صورت ضربدری می باشد. فاشیای خطوط کارکردی قدامی و خلفی می باشد. این فاشیا باعث ثبیت پوسچر، افزایش قدرت و دقت اندامها و ثابت نگه دشتن پایه ‏حمایت برای اندام فوقانی یا تحتانی سمت مخالف می شود . عضلاتی که در سطح قدامی از طریق این فاشیا به یکدیگر ‏متصل اند عبارتند از سینه ی بزرگ، مورب خارجی، راست شکمی، و اداکتور طویل ران. ‏عملکرد بهینه این عضلات باعث اجرای مطلوب پرتاب بالای سر توپ در هندبال می شود. ماهیت اصلی اجرای مطلوب حرکت پرتاب از بالای سر در هندبال، حرکت اندام اصلی اجرا کننده تکنیک به سمت اندام مخالفش است و دستباید در انتهای حرکت به سمت پای مخالف کشیده شود .

لینک کمکی