فایل word تأثير 8 هفته تمرين هوازي همراه با مکمل دهي سير-ليموترش بر کاهش وزن، درصد چربي و توده ي عضلاني مردان داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير 8 هفته تمرين هوازي همراه با مکمل دهي سير-ليموترش بر کاهش وزن، درصد چربي و توده ي عضلاني مردان داراي اضافه وزن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مقدمه: در رابطه با تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل دهی بر اجزای ترکیب بدن مطالعات زیادی صورت گرفته است. یکی از ابهامات باقیمانده این است که آیا 8 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی سیر-لیموترش بر مقادیر وزن، درصد چربی و توده ی عضلانی مردان دارای موثر است؟روش شناسی: بدین منظور، 37 مرد سالم غیر ورزشکار دارای اضافه وزن در چهار گروه همگن کنترل(n=8)، مکمل ترکیبی سیر-لیموترش(n=10) ، تمرین هوازی(n=9 )و گروه مکمل همراه با تمرین هوازی (n=10) قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی شامل 10 دقیقه گرم کردن در ابتدا و 5 دقیقه انجام حرکات کششی به منظور سرد کردن در انتهای تمرین و 20 تا 40 دقیقه دویدن با 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه انجام گرفت. مکمل مورد نظربه صورت صورت قرص در 2 وعده( 400 میلی گرمی) همراه با 1 میلی لیتر قطره ی خوراکی لیموترش به صورت روزانه مصرف گردید.نتایج: نتایج نشان داد مکمل دهی سیر- لیموترش همراه با تمرین هوازی توانست وزن(P=0.000) و درصدچربی (P=0.000) آزمودنیها را کاهش دهد. اما این مداخله نتوانست تغییری در تودهی عضلانی افراد ایجاد کند .(P=0.095)بحث و نتیجه گیری: عدم کاهش توده ی عضلانی همراه با کاهش وزن و کاهش درصد چربی میتواند یک مزیت محسوب شود. بنابریان استفاده از تمرین هوازی همراه با مکمل دهی سیر لیموترش میتواند برای کاهش وزن بهینه در افراد دارای اضافه وزن استفاده گردد.

لینک کمکی