فایل word ارزيابي تاثيراستراتژي دانش بر سازمان در نقش يک تعديلگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثيراستراتژي دانش بر سازمان در نقش يک تعديلگر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

استراتژی دنش مجموعه ای از رهنمود ها وفلسفه های می باشدکه فعالیت های مبتنی بر دانش سازمان، نظیر جمع آوری، توسعه، ذخیره و استفاده از دانش را هدایت و رهبری می کند. بسیاری از ادبیات اخیر که استراتژی دانش را تشریح می کنند بیان می کنند که نقش استراتژی در سازمان حرکت دادن و به حرکت در آمدن با ساختار سازمانی، منابع انسانی و استراتژی های تکنولوژی می باشد. هدف این مقاله ارائه مدلی است که استراتژی سازمان را به عنوان عاملی تعدیل کننده بین تصمیم گیری ها اتخاذ شده توسط مدیریت و مسیرارتباطاتی با بقیه سازمان می باشد. پژوهش حاضر مقاله های قبلی را مرور می کند و پژوهشی را که استعاره استراتژی دانش را به عنوان لنز بیان کرده است را تعمیم و بسط می دهد.

لینک کمکی