فایل word ارزيابي فرهنگ نوآوري در دانشگاه هاي استان مرکزي و ارائه راهکارهاي بهبود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي فرهنگ نوآوري در دانشگاه هاي استان مرکزي و ارائه راهکارهاي بهبود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از عوامل سازمانی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ، فرهنگ نوآوری است که اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند درک صحیح تمام ابعاد آن می باشد. در دنیای امروز نوآوری ، راهبردی ترین امر برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و مدیریت فرهنگ نوآوری یکی از جدی ترین چالش های سازمان ها است.در این پژوهش که از نوع توصیفی می باشد، نسبت به ارزیابی فرهنگ نوآوری اقدام نموده و میزان شکاف موجود را با وضعیت مطلوب تبیین نموده که خلاقیت و توانمند سازی کارکنان ،گرایش به بازار و یادگیری سازمانی در میان ابعاد مورد بررسی دارای شکاف بوده که راهکارهای بهبود ، متناسب با شکاف ها ارائه شده است .

لینک کمکی