فایل word الگوي بومي رهبري شرکت هاي دانش بنيان ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوي بومي رهبري شرکت هاي دانش بنيان ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، ضمن تعریفی از رهبری کوانتومی و بیان قوانین شرکت های دانش بنیان، به ارائه الگویی اکتشافی از رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان پرداخته شد و ایده محوری، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن از ویژگی این شرکت ها مطرح شد و در پایان نتیجه گیری شد در شرکت های دانش بنیان از آنجا که مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها و افراد متخصص در کنار هم هستند، خلاقیت و نوآوری در این شرکت ها در اوج قرار می گیرد؛ لذا روشها و نظریه های رایج درحوزه های مدیریت و رهبری، به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اداره این نوع شرکت ها و موسسات باشد و به همین منظور در این تحقیق، به ارائه یک الگوی مکمل درحیطه رهبری سازمانی، رهبری کوانتومی، درکنار سایر نظریات مدیریت و رهبری؛ به ویژه در شرکت های دانش بنیان که در توسعه ی فناوری و رونق اقتصادی جامعه نقش اساسی ایفا می کنند، خواهیم پرداخت

لینک کمکی