فایل word اندازه گيري و تحليل بهره وري درشرکت دشت مرغاب(يک و يک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري و تحليل بهره وري درشرکت دشت مرغاب(يک و يک) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 39

چکیده مقاله:

تا کنون مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص راهکارای بهره وری و کارائی توسط دانشمندان و محققین صورت گرفته است .بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است . در واقع بهره وری به نوعی با حیات و پایندگی سازمان ها گره خورده است. از این رو محققین درصدد اندازه گیری و تحلیل بهره وری در سازمان های خود هستند. این مطالعه نیز با هدف تعیین بهره وری کل عوامل تولید در شرکت دشت مرغاب(یک ویک) طی دوره زمانی 1380 تا 1389 از ترازنامه شرکت مذکور قابل رویت در سایت سازمان بورس ایران بهره گرفته است. بدین منظور، ابتدا داده های اولیه از صورت های مالی انتاج و سپس با تعدیل قیمت ها و با استفاده از شاخص های کندریک، و دویژیا بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد آن طی دوره مورد مطالعه محاسبه گردیدند. نتایج نشان دادند که به علت جابجائی مدام در نیروی انسانی و استراتژی شرکت در سرمایه گذاری در جهت ادغام افقی عوامل تولید در طول دوره مورد مطالعه، روند بهره وری کل عوامل تولید این شرکت، روند نزولی به خود گرفته است. شرکت تلاش دارد بر اساس مزیت های رقابتی پایدار خود از جمله نیروی انسانی ارزان روند رشد خود را مجدداً احیا کند.

لینک کمکی