فایل word بررسي اثر تقدم و تاخر در صنعت بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر تقدم و تاخر در صنعت بانکداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسی فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات در صنعت بانکداری و توان پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با وقفه یک تا سه ماهه است. بدین منظور از بازده مازاد صنعت بانکداری و بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388–1393 استفاده شده ، مدل بکار رفته در تحقیق از نوع رگرسیون خطی چندگانه است که با استفاده از داده های سری زمانی برازش شده است. نتایج به دست آمده نشان داد بین بازده مازاد شاخص بانکداری و شاخص کل با وقفه های یک تا سه ماهه ارتباط معنی دار وجود ندارد.

لینک کمکی