فایل word بررسي عملکرد شهر جديد گلبهار در جذب سرريز جمعيتي کلانشهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد شهر جديد گلبهار در جذب سرريز جمعيتي کلانشهر مشهد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت شهرنشین و در جهت کاستن از بار جمعیتی کلان شهرهای کشور و تمرکززدایی جمعیتی و سرریز جمعیت آنها، شهرهای جدید در حوزه این شهرها مکانیابی و احداث شدند. اما با وجود گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای این ایده در ایران، مطالعات و بررسی های انجام شده در مورد عملکردهای این شهرها حاکی از عدم موفقیت یا موفقیت نسبتاً کم آنهاست. با این توصیف، در این مقاله قصد داریم با استفاده از تکنیک SWOT ، به بررسی شهر جدید گلبهار و نحوه عملکرد این شهر که به منظور سرریز جمعیتی کلانشهر مشهد و در فاصله 35 کیلومتری شمال غربی آن و با مساحتی بالغ بر 5000 هکتار احداث شده است، بپردازیم. بررسی های انجام شده در این پژوهش حکایت از عدم توسعه یافتگی جمعیتی این شهر مطابق برنامه های مدون اولیه را دارد و عدد 34 درصد در جذب جمعیت برنامه را نشان می دهد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی است که بخش های اصلی داده های مورد استفاده از طریق روش میدانی (پرسشنامه) و بخش دیگری از داده های مورد نیاز از قبیل چهارچوب نظری- مفهومی پژوهش، اسناد و مدارک و سرشماری ها از طریق روش کتابخانه ای به دست آمده است که در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات، به تحلیل و تبیین موضوع با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT پرداخته شده است.

لینک کمکی