فایل word بررسي عوامل مؤثر بر ناب بودن سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثر بر ناب بودن سازمان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

در حال حاضر جهان در عصری به سر می برد که دگرگونی شیوه تولید و ساخته های بشر،چهره زندگی انسان را دگرگون ساخته است.تولید ناب یک فلسفه و نگرش جدید به تولید است که خاستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن می باشد،این رویکرد که توسط جی تویودا و تایچی اوهنو ابداع شد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات قرار گرفت.تولید ناب امروزه ابزاری جهت رسیدن به اهدافی مانند کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری مطرح است.در شرایط کنونی جهان و با توجه به رقابت جهانی ،بقا سازمان ها به مهم ترین معضل مدیران تبدیل شده است،راز موفقیت سازمان های امروزی در این است که مقصد و هدف نهایی خود را در بیرون از سازمان قرار دهند،به عبارتی مقصد یک سازمان سالم ،خدمت به مشتریان سازمان است در این راستا مفهوم ناب در صدد رسیدن به خواست مشتری در پی حذف ضایعات در همه واحد های سازمانی است.خلق ارزش برای ذینفعان با حداکثر بهره وری آرمانی است که سازمان ناب در پی تحقق آن است.در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید ناب ،مدیریت ناب،تفکر ناب و کاربردهای آن در سازمان به جنبه های سازمانی تولید ناب پرداخته می شود .در نهایت فرهنگ سازمانی مناسب جهت پیاده سازی موفق تولید ناب مطرح می شود. تا بتوان نتایج کامل تر ،موفقیت آمیز و مستمری از پیاده سازی ناب داشت.

لینک کمکی