فایل word بررسي فضاي کسب و کار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فضاي کسب و کار ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار وتلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود ، زیرا بین بهبود این فضا و رشد تولید ملی وجذب سرمایه گذار خارجی همواره رابطه مستقیمی موجود می باشد . منظور از فضای کسب وکار ، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیت ، ثبات قوانین و مقررات ، کیفیت زیر ساخت ها و...است. که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.برای کنترل وضعیت فضای کسب وکار هر کشوری از جهت توسعه ، حفظ و بهبود ،نیاز به ابزار کنترلی (شاخص)می باشد.که تعریف و انتخاب این شاخص و اندازه گیری دوره ای آن و بدنبال آن تعریف برنامه های بهبود و اجرای آن برنامه ها می تواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.دراین پژوهش ابتدا به تعریف فضای کسب وکار وعوامل موثر برآن پرداخته می شود ، در ادامه شاخص های فضای کسب وکار در ایران برطبق آخرین گزارش بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.درنهایت راهکارهایی برای بهبود محیط کسب وکار مطرح می شود

لینک کمکی