فایل word بررسي مزاياي بکارگيري سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مزاياي بکارگيري سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان ها :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها به منظور حفظ مزیت رقابتی به دنبال راهی برای توسعه، حفظ و نگه داری مجموعه بهنگامی از مشتریان، محصول، اطلاعات خدمات و غیره در طول مدت بازاریابی، فروش و پشتیبانی واحدهای توسعه محصول هستند. یکی از راهبردهایی که می تواند این امکان را برای سازمان ها فراهم سازد مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. در واقع، مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد، توسعه و بهبود ارتباطات مشتری به صورت فرد به فرد و به منظور دستیابی به بیشترین ارزش برای کل مشتریان، به دقت مشتریان و گروه های آنان را هدف گذاری می کند. به همین دلیل در این مقاله به بررسی مزایای این سیستم در سازمان ها پرداخته ایم و نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری باعث پاسخگویی سریع به درخواست مشتریان، کاهش هزینه های تبلیغاتی، شناخت عمیق تر مشتری، بهبود خدمات و افزایش فرصت های بازاریابی و فروش می شود

لینک کمکی